Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siemkowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Siemkowice Wybory Wybory Prezydenckie 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wybory Prezydenckie 2015, menu 166, artykuł 667 - BIP - Urząd Gminy w Siemkowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Prezydenckie 2015

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 kwietnia 2015r.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 par. 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów).

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • żądanie przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, o ile wyborca sobie zażyczy,

 Miejsce składania pism: pok. nr 14

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z urzędu pakiet wyborczy, nie poźniej niż 7 dni przed dniem wyborów.
Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, chyba że zadeklarował osobisty odbiór pakietu. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W skład pakietu wyborczego wchodzą; koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, o ile wyborca jej zażądał. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, zgodnie z informacją znajdującą sie w dolnej części karty.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania wyborca umieszcza w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" , którą zakleja.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej nalezy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpiasć. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Koperę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej, Wyborca może przed dniem gosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu miasta ( w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia osobiście dostarczyć kopertę zwrotną obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

 Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania, wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015r. może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar ten powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 14 maja 2015r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Metryka

data wytworzenia
2015-04-22
data udostępnienia
2015-04-22
sporządzone przez
opublikowane przez
Przemysław Modliński
ilość odwiedzin
279
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.