Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Wybory  / Wybory Prezydenckie 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wybory Prezydenckie 2015 Wybory Prezydenckie 2015


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 kwietnia 2015r.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 par. 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów).

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • żądanie przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, o ile wyborca sobie zażyczy,

 Miejsce składania pism: pok. nr 14

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z urzędu pakiet wyborczy, nie poźniej niż 7 dni przed dniem wyborów.
Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, chyba że zadeklarował osobisty odbiór pakietu. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W skład pakietu wyborczego wchodzą; koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, o ile wyborca jej zażądał. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, zgodnie z informacją znajdującą sie w dolnej części karty.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania wyborca umieszcza w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" , którą zakleja.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej nalezy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpiasć. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Koperę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej, Wyborca może przed dniem gosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu miasta ( w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia osobiście dostarczyć kopertę zwrotną obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

 Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania, wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015r. może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar ten powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 14 maja 2015r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


data wytworzenia2015-04-22
data udostępnienia2015-04-22
sporządzone przez
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin236
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@