Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Zamówienia publiczne  / 2019
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2019 2019


[ZAKOŃCZONE] Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Siemkowicach oraz Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zmyślona - Dolina

Informacja o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Siemkowicach oraz Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zmyślona - Dolina

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Wysokość wadium: 1 000,00 zł

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. godz. 10:00

CPV Przedmiotu Zamówienia:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kryteria oceny ofert: Kryteria oceny ofert

Cena – 60%

Gwarancja – 40%

Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym Gminy Siemkowice. Data opublikowania 05.09.2019 r.

Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP: Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2019 r. numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 593530-N-2019

Krótki opis: 

1)Przebudowie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Siemkowicach, która obejmować będzie wykonanie w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m na odcinku 195 metrów poprzez:
a) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1024 m2
b)
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) – 1024 m2

2) Modernizacji – Przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Zmyślona – Dolina, która obejmować będzie wykonanie w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 – 4,5 m (4,5 m w km 0+000 – 0+030) na odcinku 650 metrów poprzez:
a) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2005 m2
b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2005 m2

Załączniki:

Ogłoszenie nr 593530-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa - Siemkowice

Dokumentacja projektowa - Zmyślona - Dolina

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. zobowiązania

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz robót


Pliki dodane w dniu 20.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert


Pliki dodane w dniu 04.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborzedata wytworzenia2019-09-05
data udostępnienia2019-09-05
sporządzone przezMarcin Smejda
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin163
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@