Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siemkowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Siemkowice Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WÓJT GMINY SIEMKOWICE z siedzibą, ul. Plac XXX - Lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie własności gruntu, znajdujących się.. - 2015, menu 297, artykuł 611 - BIP - Urząd Gminy w Siemkowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

WÓJT GMINY SIEMKOWICE z siedzibą, ul. Plac XXX - Lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie własności gruntu, znajdujących się..

Siemkowice, dn. 03.02.2015 r.

WÓJT GMINY SIEMKOWICE

z siedzibą, ul. Plac XXX - Lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na

sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie własności gruntu, znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela w Radoszewicach przy ul. L.A. Niemojewskich 1, gm. Siemkowice,  położone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 783/2 o pow. 0,2858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu ,VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2W/000013166/9 .

             W dziale trzecim „Prawa, roszczenia i ograniczenia” jest wpis o następującej treści:”Czyni się wzmiankę, iż obiekty; dwór w Radoszewicach i park w Radoszewicach wpisane zostały do rejestru zabytków województwa sieradzkiego pod Nr 266/AI360/A”

             Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z póź. zm.).

 I. Sprzedaży podlegają następujące lokale:

1) Lokal Nr 1 o powierzchni użytkowej 84,39 m2 oraz pomieszczenie przynależne (piwnica)  o pow. 45,64 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem wynoszącym 13003/100365 części  w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1295 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 122,50 zł.

Lokal niezamieszkały.

2) Lokal Nr 2 o powierzchni użytkowej 80,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 44,63 m2 i  garaż Nr 4 o pow. 15,22 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14025/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1397 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 683,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

3) Lokal Nr 3 o powierzchni użytkowej 82,90 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 44,74 m2 i  budynek garażowy Nr 6 o pow. 13,41 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14105/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1405 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 727,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

4) Lokal Nr 4 o powierzchni użytkowej 81,26 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 43,85 m2 ,  budynek gospodarczy Nr 1 o pow. 18,10 m2 , budynek garażowy Nr 2 o pow. 24,79 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 16800/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1673 części w prawie własności gruntu w kwocie 9 201,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

5) Lokal Nr 5 o powierzchni użytkowej 82,51 m2 oraz pomieszczenia przynależne; piwnica o pow. 44,74 m2  oraz komórka  Nr 3 o pow. 6,56 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 13381/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1333 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 331,50 zł;

Lokal zamieszkują Najemcy.

6) Lokal Nr 6 o powierzchni użytkowej 81,92 m2 oraz pomieszczenia przynależne; piwnica o pow. 44,69 m2  oraz garaż Nr 5 o pow. 13,41 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14002/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1395 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 672,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca

7) Lokal Nr 7 o powierzchni użytkowej 84,17 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 13,05 m2  oraz garaż Nr 8 o pow. 19,77 m2 i komórka 1,91 m2wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 11890/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1184 części w prawie własności gruntu w kwocie 6 512,00 zł.

Lokal zamieszkuje Najemca.

 II. Nieruchomość znajduje się na terenach, dla których brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

            Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice przyjętego uchwałą Nr XV/70/08 z dnia 10.09.2008 przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze o funkcji podstawowej z przeznaczeniem na tereny zabudowy usługowej i użyteczności publicznej oraz funkcji towarzyszącej lub uzupełniającej

z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2015 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Siemkowicach, pok. Nr 22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł, dla każdego lokalu, ze wskazaniem nr lokalu którego dotyczy.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach lub na konto Urzędu Gminy, nr konta 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015 BS Warta O/Siemkowice do dnia  02 marca  2015 r..

Oferent, który jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego lokalu, winien wpłacić wadium w kwocie odpowiadającej iloczynowi ilości lokali i kwoty wadium określonej w zdaniu powyżej, ze wskazaniem lokalu, którego to wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczony zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylanie się wygrywającego przetarg od podpisania w określonym terminie umowy w formie aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Urzędzie Gminy w Siemkowicach, pok. Nr 5, tel. (43) 841 72 69.

Wójt Gminy

Zofia Kotynia

Metryka

data wytworzenia
2015-02-04
data udostępnienia
2015-02-04
sporządzone przez
opublikowane przez
Przemysław Modliński
ilość odwiedzin
604
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.