Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – produkcyjno – gospodarczego o ...

Siemkowice, dnia 26.04.2018 r.

IRŚ.6220.1.2018

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257), zwanej dalej w skrócie k.p.a.

Zawiadamiam

że w dniu 17.04.2018 r. na wniosek ZPHU „MORYŃ” Włodarczyk i Moryń Spółka Jawna, ul. Słowackiego 16, 98-354 Siemkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – produkcyjno – gospodarczego o część produkcyjną oraz biurowo – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup maszyn do przetwórstwa warzyw” zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 136/2 (obręb Siemkowice) w miejscowości Siemkowice

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 92 oraz  § 3 ust.2  pkt 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Siemkowice po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie oraz Państwowe Gospodarowanie Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Organy administracji publicznej zgodnie z art. 10 § 1 kpa obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Siemkowice / Referat Inwestycji, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska / w godz. 7.00 – 15.00

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony wg wykazu

3 .Tablica ogłoszeń UG Siemkowice i sołectwa Siemkowice, oraz strona BIP tut. urzędudata wytworzenia2018-04-26
data udostępnienia2018-04-26
sporządzone przez
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin97
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@