Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siemkowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Siemkowice Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postanowienie w sprawie o przedłużenia ważności decyzji środowiskowej - Ogłoszenia, menu 61, artykuł 121 - BIP - Urząd Gminy w Siemkowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Postanowienie w sprawie o przedłużenia ważności decyzji środowiskowej

Siemkowice, dnia 16.10.2012r.

IRŚ.P.6220.1.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Rogalewicza, zam. Radoszewice, ul. Górki 14, 98-354 Siemkowice, Mariana Rogalewicza, zam. Radoszewice, ul. Górki 14c, 98-354 Siemkowice, Adama Przybyłka, zam. Radoszewice ul. Górki 14 a, 98-354 Siemkowice, w sprawie przedłużenia ważności decyzji z dnia 27.10.2008r. znak Oś.D.7616/4/2008,

p o s t a n a w i a m

przedstawić następujące stanowisko w niniejszej sprawie:

1. realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z trzech turbin wiatrowych o mocy 250 kW każda wraz z elementami towarzyszącymi” /linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy na działce nr 786/ położonej w obrębie miejscowości Radoszewice w gminie Siemkowice przebiega etapowo,

2. nie uległy zmianie warunki określone w decyzji Wójta Gminy Siemkowice znak :

Oś.D.7616/4/2008 z dnia 27.10.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

U z a s a d n i e n i e

Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji złożenie wniosku o pozwolenie na budowę może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Z uwagi na fakt, iż stan faktyczny sprawy wyczerpuje znamiona przepisu art.72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 122 z późn. zm.) ustalonego art.1 pkt 10 lit e ustawy z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119,poz.804) postanowiono jak wyżej.

Pouczenie

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Siemkowice w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

WÓJT
Zofia Kotynia

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strona internetowa UG Siemkowice
  3. a/a

Metryka

data wytworzenia
2012-10-17
data udostępnienia
2012-10-17
sporządzone przez
Modliński Przemysław
opublikowane przez
Przemysław Modliński
ilość odwiedzin
164
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.