Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia
Postanowienie w sprawie o przedłużenia ważności decyzji środowiskowej

Siemkowice, dnia 16.10.2012r.

IRŚ.P.6220.1.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Rogalewicza, zam. Radoszewice, ul. Górki 14, 98-354 Siemkowice, Mariana Rogalewicza, zam. Radoszewice, ul. Górki 14c, 98-354 Siemkowice, Adama Przybyłka, zam. Radoszewice ul. Górki 14 a, 98-354 Siemkowice, w sprawie przedłużenia ważności decyzji z dnia 27.10.2008r. znak Oś.D.7616/4/2008,

p o s t a n a w i a m

przedstawić następujące stanowisko w niniejszej sprawie:

1. realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z trzech turbin wiatrowych o mocy 250 kW każda wraz z elementami towarzyszącymi” /linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy na działce nr 786/ położonej w obrębie miejscowości Radoszewice w gminie Siemkowice przebiega etapowo,

2. nie uległy zmianie warunki określone w decyzji Wójta Gminy Siemkowice znak :

Oś.D.7616/4/2008 z dnia 27.10.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

U z a s a d n i e n i e

Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji złożenie wniosku o pozwolenie na budowę może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Z uwagi na fakt, iż stan faktyczny sprawy wyczerpuje znamiona przepisu art.72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 122 z późn. zm.) ustalonego art.1 pkt 10 lit e ustawy z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119,poz.804) postanowiono jak wyżej.

Pouczenie

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Siemkowice w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

WÓJT
Zofia Kotynia

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strona internetowa UG Siemkowice
  3. a/a


data wytworzenia2012-10-17
data udostępnienia2012-10-17
sporządzone przezModliński Przemysław
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin124
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@