Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siemkowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Siemkowice Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, menu 61, strona 22 - BIP - Urząd Gminy w Siemkowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Data wytworzenia 2015-09-07, ostatniej modyfikacji 2015-09-08 10:28

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 WÓJTA GMINY SIEMKOWICE z dnia 01 września 2015r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą...

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 WÓJTA GMINY SIEMKOWICE z dnia 01 września  2015r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Siemkowi...
Data wytworzenia 2015-09-03, ostatniej modyfikacji 2015-09-08 10:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemkowice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na „Budowie sieci wodociągowej PEHD DN110 na części działki nr ewid. 16 (obręb 06 Katarzynopole) położonej w....

Siemkowice, dn. 02.09.2015  r. IRŚ.RG.6733.1.1.2015  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA  GMINY  SIEMKOWICE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ...
Data wytworzenia 2015-07-21, ostatniej modyfikacji 2015-07-21 14:08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMKOWICE z dnia 21.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowaną w...

Siemkowice, dnia 21.07.2015r. IRŚ.6220.2.2014-2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  SIEMKOWICE z dnia 21.07.2015r. Wójt Gminy Siemkowice na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst...
Data wytworzenia 2015-07-15, ostatniej modyfikacji 2015-07-15 07:50

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych  dni wolnych od pracy  w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach Na podstawie art. 129 §  1 i  art.130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca  1974r. ...
Data wytworzenia 2015-06-23, ostatniej modyfikacji 2015-06-23 14:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemkowice - możliwość zapoznania się z Raportem Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

  Siemkowice, dnia 24.06.2015r. IRŚ.6220.2.2014-2015 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Siemkowice Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce...
Data wytworzenia 2015-04-30, ostatniej modyfikacji 2015-04-30 09:38

Konkurs na dzierżawę gruntu

Siemkowice, dn. 29.04.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Siemkowicach ogłasza konkurs na dzierżawę nieruchomości (działek rolnych – łąka), oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 200, 201, 202 położonych w obrębie Siemkowice, o łącznej powierzchni 0,84 ha na okres do 3 lat...
Data wytworzenia 2015-03-05, ostatniej modyfikacji 2015-03-06 09:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów z popiołów lotnych ze spalania węgla, popiołów lotnych...

Siemkowice, dnia 04.03.2015r. IRŚ.6220.1.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu ...
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.