Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice'Informacja o zamówieniu publicznym

dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Termin składania ofert: 24.07.2019 r. godz. 10:00

CPV Przedmiotu Zamówienia:

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

45236000-0 – Wyrównywanie teren

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60%

Gwarancja - 40 %

Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym Gminy Siemkowice. Data opublikowania 10.07.2019 r.

Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP: Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2019 r. numer ogłoszenia: 572120-N-2019

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
w gminie Siemkowice. Zakres robót ww. zadania w 2019 roku obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy działek w ulicach w miejscowości Siemkowice: ul. Szkolna, ul. Przedszkolna, ul. Widawska.

Zakres robót obejmować będzie w szczególności:

a) Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1144 mb z rur PVC o średnicy Ø200,

b) Wykonanie przykanalików od sieci głównej do granicy działki  o łącznej długości ok. 357 mb
z rur PVC o średnicy Ø160,

c) Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Załączniki:

Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany

Przedmiary robót

Mapy szczegółowe

Rysynki szczegółowe

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Pliki dodane w dniu 11.07.2019 r.

Uzupełnienie SIWZ

Profile kanalizacji sanitarnej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wykaz robót


Pliki dodane w dniu 22.07.2019 r.

Uzupełnienie SIWZ

Projekt budowlano - wykonawczy


Pliki dodane w dniu 23.07.2019 r.

Uzupełnienie SIWZ

Dokumentacja geotechniczna


Pliki dodane w dniu 24.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert


Pliki dodane w dniu 12.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofertydata wytworzenia2019-07-10
data udostępnienia2019-07-10
sporządzone przezMarcin Smejda
opublikowane przezPrzemysław Modliński
data wykonania2019-08-12
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@