Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siemkowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Siemkowice Rada Gminy Informacja o sesji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o sesji, bieżące, menu 167 - BIP - Urząd Gminy w Siemkowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja o sesji

Informacja o sesji

Informuję, że dnia 26 lutego 2021  r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Siemkowicach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2020r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach za 2020 r.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemkowice na rok 2021.
 16. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Protokół z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

Metryka

data wytworzenia
2015-04-21
data udostępnienia
2015-04-21
sporządzone przez
Edyta Drab
opublikowane przez
Modliński Przemysław
ilość odwiedzin
2633
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.